Реклама
Як нас знайти

Адреса
вул. Круглова,  1а, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93120

Графік роботи
Понеділок– пя’тница – з 8.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00 годин)

Про сайт

Сайт КП «ЛЖЕК №3 (м. Лисичанськ, Луганська область, Україна)

Проект змін до договору з управління

ПРОЕКТ

змін умов Договору №______ від «21» вересня 2018 року

про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

№ _______ по ________________________________________

Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

  1. Доповнити розділ Ціна та порядок оплати послуги з управління пунктом 12.1. та викласти його в такій редакції:

«Сторони дійшли згоди, що у разі, коли протягом строку дії відповідного Договору змінюються ставки податків і зборів (обов’язкових платежів), збільшується рівень мінімальної заробітної плати згідно рішень відповідних органів, а також підвищуються ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, Управитель має право, пропорційно до збільшення, змінити ціну на Послуги по відповідному Договору, про що, згідно пункту 15 цього Договору, повідомляє Співвласників у строк не менше ніж за 30 календарних днів до введення у дію нової ціни на послуги.»

2. У пункті 15 розділу Порядок взаємного інформування сторін сайт «Kplgek3.at.ua» замінити сайтом «kplgek3.com.ua».

3. Доповнити пункт 19 розділу Відповідальність сторін новими абзацами такого змісту:

«Управитель не вважається таким, що неналежно виконував свої зобов’язання за Договором, якщо прострочення оплати наданих послуг Співвласниками по Будинку складає понад 10% від загальної вартості наданих послуг.

Управитель має право припинити/зупинити надання послуг по відповідному Договору у разі неналежного виконання Співвласниками свого обов’язку по оплаті послуг Управителя в порядку та на умовах визначених відповідним Договором.

У разі непогашення Співвласниками заборгованості за надані послуги з управління по відповідному Договору, Управитель в повному обсязі або частково припиняє/зупиняє надання послуг по Договору для такого будинку до погашення заборгованості Співвласниками перед Управителем.

Про припинення/зупинення надання послуг Управитель відповідно до пункту 15 цього Договору повідомляє Співвласників у строк, не менше ніж за 30 календарних днів до запланованої дати припинення/зупинення надання послуг.

Припинення/зупинення надання послуг по відповідному Договору не є підставою для розірвання Договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Надання послуги відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати погашення Співвласниками заборгованості за фактично надані Управителем послуги (у т.ч. з урахуванням укладення угод про реструктуризацію такої заборгованості).

Витрати, пов’язані з припиненням/зупиненням послуги з управління та відновленням такої послуги Співвласниками, підлягають відшкодуванню за рахунок Співвласників, які мали заборгованість по відповідним послугам, пропорційно до частки у спільному майні.

На час припинення/зупинення надання послуги з управління частково Управителем здійснюється перерахунок за відповідними складовими кошторису, а у разі повного припинення/зупинення – не нараховується плата за послугу».

4. Доповнити пункт 20 розділу Відповідальність сторін після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо Співвласники не звернулися до Управителя протягом одного календарного місяця з дня ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі або зниження якості тощо, з заявою складання та підписання акту-претензії, то в даному випадку послуги вважаються наданими Управителем в повному обсязі та прийняті Співвласниками без зауважень та заперечень».

Начальник КП «ЛЖЕК № 3»                                            Сергій СЕРГЄЄВ